RUJUKAN

RUJUKAN
 • Al-Quran 
 • Abdullah Al Qari Hj. Salleh (2004). Ensiklopedia Rawatan Penyakit dengan Madu Lebah. Al Hidayah Publisher, Kuala Lumpur.
 • Ahmed Lathiff MD Firdaus. Madu Lebah Penawar Penyakit Zahir & Batin. Darul Nu’man, Kuala Lumpur.
 • Dr Abdul Karim Najib Al Khatib. Madu Lebah Ubat Yang Turun Bersama Wahyu. Pustaka Ilmi.
 • Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perlebahan Di Provinsi Riau. Pekanbaru.
 • Dr Abdullah (1994). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Pustaka Imam asy- Syafi’i, BOGOR.
 • Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Metode Pengobatan Nabi. Griya Ilmu,Jakarta
 • Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Zaadul Ma’ad: Bekal Menuju ke Akhirat. Pustaka Azzam, Jakarta.
 • J. Rio Purbaya. Mengenal Dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami. Penerbit CV.PIONIR JAYA, Bandung
 • National Honey Board. Honey: A Reference Guide to Nature’s Sweetener. USA
 • Universiti Malaya 'Honey Research Centre'
 • Penternakan Lebah Madu Bina Apiari Indonesia